تیمبازیتفاضل گلامتیاز
آذرخش تهران0010
پالایش گاز ایلام000
خاتون بم005
ذوب آهن اصفهان0020
راهیاب ملل مریوان000
زارع باتری سنندج000
سارگل بوشهر000
سپاهان اصفهان000
سپیدار قائمشهر000
شهرداری سیرجان000
قشقایی شیراز000
ملوان بندرانزلی000
ملی پوشان شهرکرد0060
نماینده البرز000
نماینده خوزستان000
همیاری ارومیه000

azadi

2021-12-10 18:30

bam khaton
-
persepolis
1 MAHDIYEH MOLAEI GK goalkeeper
12 ZAHRA KOUHESTANI GK goalkeeper
6 ZAHRA SARBALI Midfielder goalkeeper
7 FATEMEH GERAELI Midfielder goalkeeper
8 BEHNAZ TAHERKHANI Midfielder goalkeeper
9 ZAHRA GHANBARI Forward goalkeeper
10 ATEFEH RAMEZANI Defender goalkeeper
11 SAMANEH CHAHKANDI Midfielder goalkeeper
14 FATEMEH PASANDIDEH Midfielder goalkeeper
15 NEGIN ZANDI Forward goalkeeper
17 SHAHNAZ JAFARIZADEH Defender goalkeeper
18 MELIKA MOHAMMADI Midfielder goalkeeper
19 TAHEREH PIROUZI Defender goalkeeper
20 SAHAR RAMEZANI Midfielder goalkeeper
23 MONA HAMOUDI Forward goalkeeper
54 ZAHRA KHAJAVI GK goalkeeper
70 SARA DIDAR Forward goalkeeper

sponsor

Menu