جدول لیگ

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
آذرخش تهران000000010
پالایش گاز ایلام00000000
خاتون بم000000030
ذوب آهن اصفهان000000020
راهیاب ملل مریوان00000000
زارع باتری سنندج00000000
سارگل بوشهر00000000
سپاهان اصفهان00000000
سپیدار قائمشهر00000000
شهرداری سیرجان00000000
قشقایی شیراز00000000
ملوان بندرانزلی00000000
ملی پوشان شهرکرد00000000
نماینده البرز00000000
نماینده خوزستان00000000
همیاری ارومیه00000000
Menu