گزارش تصویری مسابقه خاتون بم (ایران) و سوگدیانا (ازبکستان)

عکاس: پریسا پورطاهریان

فهرست